HOME
DOGFOOD
HET PENSION
TARIEVEN
TRAININGSCENTRUM
DOGMASSAGE
PALLIATIEVE ZORGEN
TER ADOPTIE
DOGWASH
RESERVEREN
DIERENTAXI
LINKS


MEDEDELINGEN : Het inentingsboekje steeds meebrengen, in orde. ----- Geen bancontact aanwezig.

 

 


Onze binnenkennels zijn fleurig met veel invallend daglicht door de verschillende lichtdoorlatende dakpanelen.
Door de goede isolatie is het in de zomer lekker koel en in de winter wordt er verwarmd met warmtepanelen.
Alle kennels hebben een bed op pootjes waar de honden hun slaapnestjes opliggen.
Afmeting binnenhok : 1m 50 / 1m 80
De luiken geven toegang tot de buitenrennen, deze zijn gans de dag geopend zodat de honden naar hartenlust binnen of buiten kunnen vertoeven

 

 


De buitenrennen zijn voor een gedeelte overdekt zodat de honden tijdens de minder goede weersomstandigheden toch buiten kunnen zonder kletsnat te worden.
De kennel is zo gesitueerd dat er steeds een plekje schaduw is op de zonnige dagen, doch de meeste honden verkiezen bij te warm weer in de koele binnenkennels te vertoeven.
Afmetingen buitenkennel 1,80m / 3m

 

 

 


Drie maal per dag worden de honden op de speelweiden gelaten.
Iedere hond gaat apart op een speelweide, dit om onnodige ruzies te voorkomen, enkel honden van eenzelfde gezin gaan samen op de weide.
Beter voorkomen dan genezen !
Met onze zeven loopweiden krijgen alle honden ruimschoots de tijd om de benen te strekken

 

 
 

REGLEMENT HONDENPENSION UROK & DREAMS

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties bij Urok & Dreams. 

Urok & Dreams behoudt zich het recht:

 • Klanten, materiaal of honden te weigeren zonder opgave van reden.

 • prijswijzigingen door te voeren.

 • het reglement te wijzigen, aan te vullen of te schrappen, wanneer zij dat nodig acht, zonder opgave van reden.RESERVATIE:

 • De reservatie voor het verblijf van uw hond wordt aangevraagd via het aanvraagformulier op onze website, deze aanvraag is bindend en behoeft geen handtekening. In de reserveringsaanvraag moet het volgende vermeld staan: de periode van de reservering met vermelding van de datum van aankomst en de datum van vertrek, de naam van de hond en de naam en adresgegevens van de eigenaar.

 • De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Urok & Dreams bevestigd met een e-mail

 • Wijzigingen en annulaties dienen ook per mail verstuurd te worden.

 • De algemene voorwaarden staan vermeld op de website en vanaf bevestiging per mail gaat de klant akkoord met deze voorwaarden

PRIJS EN BETALING:

 • De standaardprijs voor de opvang van 1 hond bedraagt 20 euro tijdens dalmomenten en 25 euro tijdens vakantieperiodes.

 • Vastgelegde vakantieperiodes voor 2021 :

  • 18/12/20 tot en met 04/01/21 kerstvakantie

  • 12/02/21 tot en met 22/02/21 krokusvakantie

  • 02/04/21 tot en met 19/04/21 paasvakantie

  • 01/06/21 tot en met 30/09/21 zomervakantie

  • 29/10/21 tot en met 08/11/21 herfstvakantie

  • 24/12/21 tot en met 10/01/2022 kerstvakantie

 • In de prijs inbegrepen zijn huisvesting, dagelijkse verzorging en voeding.

 • Voor loopse teven en/of uitgebreide extra (medische) zorgen vragen wij 5 euro per dag extra. Toedienen van medicatie valt hier niet onder, spuiten zetten, honden aan de leiband wandelen na een operatie dan weer wel. Elk geval zal afzonderlijk beoordeeld worden ter plaatse door iemand van het Urok & Dreams team.

 • Wanneer het gastdier eerder wordt opgehaald dan afgesproken, vindt er geen restitutie plaats van de resterende dagen

 • Bij een verlenging van de huisvesting van het gastdier worden deze extra dagen aangerekend

 • De betaling van het bedrag gebeurd in contanten en direct bij het brengen van het gastdier. Een voorschot is niet vereist

 • De dagen van brengen en afhalen gelden als een volledige dag en worden ook zo aangerekend

 • Voor meerdere honden in dezelfde kennel gelden speciale tarieven, namelijk 2 euro korting vanaf de 2e hond per dag. Ook voor langere periodes (vanaf 30 dagen) kan u genieten van een ander tarief. Vraag gerust achter meer informatie hierover.

OPENINGSDAGEN EN OPENINGSUREN

Het brengen en afhalen van uw hond dient te gebeuren tijdens de openingsuren.
Enkel tijdens deze uren kan u bij ons terecht.

 • Maandag, dinsdag en donderdag: van 11 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 18 uur

 • Woensdag en zaterdag: van 10 uur tot 12 uur

 • Vrijdag: van 11 uur tot 16 uur

 • Zondag en feestdagen gesloten

WANBETALING:

 • Bij niet betaling rekenen wij Ä50,00 extra administratiekosten aan, plus 15% van het bedrag exclusief btw.  en 2% interest per maand.

 • U ontvangt aanmaningen telefonisch of/en per mail.

 • De wanbetaling wordt onmiddellijk doorgegeven aan ons incassobureau en aan de rechtbank, alle gemaakte kosten worden door de wanbetaler gedragen.

ANNULERING

 • Bij het annuleren van de overeenkomst gelden de volgende verplichtingen:

 • Bij het annuleren 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de betaling.

 • Bij 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 50% van de overeengekomen totaal prijs vereffend te worden.

 • Binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 100% van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

INENTINGEN.

 • De hond dient volledig ingeŽnt te zijn, daarom kunnen wij uw hond enkel opvangen mits voorlegging van een geldig dierenarts boekje (europees paspoort). Een vlooien en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is verplicht.

 • De nodige inentingen zijn: parvovirus , hondenziekte , leptospirose en kennelhoest.

 • Honden die uit het buitenland komen moeten tevens ingeŽnt zijn tegen rabiŽs.

 • De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden.

 • Een vlooien en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is verplicht.

 • Het pension is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten + aankoop van medicijnen worden aan de klant doorgerekend bij een eventuele uitbraak. De vaccinatie moet de volledige verblijfsperiode dekken (1 jaar geldig). Honden die niet voldoende zijn ingeŽnt gaan in quarantaine tot de dierenarts verbonden aan het pension het dier heeft gevaccineerd.

ZIEKTE VAN HET GASTDIER

 • Bij ziekte van het gastdier of het vermoeden daartoe is de verantwoordelijke van Urok & Dreams verplicht alle maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen.

 • Wanneer blijkt dat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, moet de Urok & Dreams verantwoordelijke contact opnemen met de klant of diens contactpersoon.

 • Wanneer dit contact ondanks alle pogingen niet snel tot stand kan komen is de verantwoordelijke van Urok & Dreams niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

 • Bij het afhalen van het gastdier door de klant is Urok & Dreams verantwoordelijke verplicht alle gegevens omtrent ziekte en/of consultatie van een dierenarts aan de klant te melden.

 • De kosten van de dierenarts dienen door de klant betaald te worden en niet voorgeschoten te worden door Urok & Dreams.

 • De klant is verplicht eventuele ziekten en/of gebreken van het gastdier te melden voor de aanvang van het verblijf. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden zijn voor rekening van de klant.

 • Als de ziekte of verwonding wordt opgemerkt door het hondenhotel zal de dierenarts verbonden aan het pension worden ingeschakeld om het dier te behandelen. Het pension is vrij de eigenaar al dan niet te verwittigen. Het pension is vrij een behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts en dit op kosten van de klant. De eigenaars kunnen bij het afhalen van hun dier controleren of hun dier in goede gezondheid verkeerd en vrij is van verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts verbonden aan het pension gevraagd het dier in het pension nogmaals te controleren. Verborgen gebreken en/of ziektes die na thuiskomst van het dier vastgesteld vallen onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van het pension en/of de dierenarts verbonden aan het hondenhotel.

 • Het pension is vrij te beslissen in overleg met de dierenarts verbonden aan het pension, een dier te laten opereren of zelfs euthanaseren mocht dit nodig geacht worden, ook als de eigenaar(s) niet op de hoogte kunnen worden gebracht wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de eigenaar(s) te bereiken of enig andere reden die op dat ogenblik van toepassing is. De kosten daaruit voortvloeiende zijn voor de eigenaar(s).

OVERLIJDEN VAN HET GASTDIER

 • Bij het overlijden van het gastdier gedurende het verblijf in Urok & Dreams moet de Urok & Dreams verantwoordelijke dit zo snel mogelijk aan de klant melden, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het stoffelijk overschot van het gastdier.

 • Indien de pensioneigenaar geen sectie (autopsie) wenst te laten verrichten kan de klant dit laten doen door de eigen dierenarts. Ook kan de klant een contra-expertise van de doodsoorzaak laten doen door de eigen dierenarts.

 • In beide gevallen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor de klant.

 • Op verzoek van de klant kan Urok & Dreams het stoffelijk overschot op kosten van de klant laten begraven of cremeren.

NIET NAKOMEN OVEREENKOMST

 • Indien de klant zich zonder te verwittigen niet op de afgesproken aanvangsdatum met het gastdier bij Urok & Dreams meldt, is de zaakvoerder  niet verplicht de gereserveerde tijd voor de klant beschikbaar te houden.

 • De prijs van de gereserveerde tijd wordt 100% in rekening gebracht. Indien hier overmacht door ziekte of overlijden van het dier in het spel is, geldt dit niet.

 • Indien hier overmacht in het spel is geldt dit niet.

 • Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 2 weken na beŽindiging van de overeenkomst ophaalt, zal de zaakvoerder de klant aanmanen per aangetekende brief.

 • Wordt hier geen gehoor aan gegeven binnen 2 weken is de zaakvoerder  gerechtigd het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen of ter adoptie aan te bieden.

Dieren die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het pension gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief. Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een dierenasiel naar vrije keuze van Urok & Dreams.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Urok & Dreams is niet aansprakelijk voor schade die de gastdieren onderling berokkenen.

 • De eigenaar van het gastdier is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van het gastdier.

 • Urok & Dreams is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere dieren aan persoonlijke bezittingen die de klant in het pension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

KLACHTEN

Klachten over het uitvoeren van de voorwaarden van Urok & Dreams moeten volledig en duidelijk omschreven, liefst schriftelijk, tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst, bij de ondernemer worden ingediend.

 

Het pension zal in alle integriteit zijn uiterste best doen het in bewaring gestelde dier zo goed mogelijk te verzorgen.

De klant moet er echter op de hoogte van zijn dat dieren altijd en in alle omstandigheden kwetsbaar zijn en blijven.

Met de ondertekening van dit reglement geeft de klant aan dat de werking en de accommodatie van het pension voldoen aan de wensen en de eisen van de klant en geeft hij aan dat hij het dier uit vrije wil en in vertrouwen bij Urok & Dreams onderbrengt

 
 

Home  Ter adoptie Reserveren Dogmassage

 Het pension Trainingscentrum Palliatieve zorgen Dierentaxi Dogfood Dogwash Tarieven Links