+32 (0)473 / 98.58.33urokdreams@telenet.beWaarloosveld 42 B - 2550 Waarloos ( Kontich )


WELKOM ...

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties bij Urok & Dreams. Urok & Dreams behoudt zich het recht:
Klanten, materiaal of honden te weigeren zonder opgave van reden
Prijswijzigingen door te voeren
Het reglement te wijzigen, aan te vullen of te schrappen, wanneer zij dat nodig achten, zonder opgave van reden.

RESERVATIE ...

De reservatie voor het verblijf van uw hond wordt aangevraagd via het reservatieformulier op onze website. ( rubriek Reserveren )
Deze aanvraag is bindend en behoeft geen handtekening.

In de reserveringsaanvraag moet het volgende vermeld staan:
De periode van reservatie met vermelding van de datum van aankomst en de datum van vertrek.
De naam van de hond en de naam en contactgegevens van de eigenaar.
De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Urok & Dreams bevestigd per e-mail samen met het te betalen bedrag voor de overeenkomst.

Wijzigingen en annulaties dienen per mail verstuurd te worden.
De algemene voorwaarden staan vermeld op de website en vanaf de aanvraag via een online-reservatie gaat de klant integraal akkoord met deze voorwaarden.
Een voorschot van 50% van het totaalbedrag voor de aangevraagde periode kan verzocht worden.
Dit voorschot dient per overgeschrijving overgemaakt te worden.
Na 5 werkdagen krijgt u de bevestiging van reservatie indien uw betaling ontvangen is.
Zo niet is uw aanvraag niet geldig of toegekend.
Een voorschot kan enkel teruggevorderd worden bij overlijden van de hond.

PRIJS EN BETALING ...

De standaardprijs voor de opvang van één hond bedraagt 25 euro tijdens dalmomenten en 30 euro tijdens vakantieperiodes.
Vastgelegde vakantieperiodes 2022-2023:
28/10/2022 tot en met 07/11/2022 Herfstvakantie
23/12/2022 tot en met 09/01/2023 Kerstvakantie
17/02/2023 tot en met 27/02/2023 Krokusvakantie
31/03/2023 tot en met 17/04/2023 Paasvakantie
01/06/2023 tot en met 30/09/2023 Zomervakantie
27/10/2023 tot en met 06/11/2023 Herfstvakantie
22/12/2023 tot en met 08/01/2024 Kerstvakantie

In de prijs inbegrepen zijn huisvesting, dagelijkse verzorging en voeding.
Voor loopse teven en/of uitgebreide extra (medische) zorgen vragen wij 5 euro per dag extra.
Toedienen van medicatie valt hier niet onder.
Injecties zetten, honden aan de leiband wandelen na een operatie dan weer wel.
Elk geval zal afzonderlijk beoordeeld worden ter plaatse door iemand van het Urok & Dreams team.
Wanneer het gastdier eerder wordt opgehaald dan afgesproken, vindt er geen restitutie plaats van de resterende dagen.
Bij een verlenging van de huisvesting van het gastdier worden deze extra dagen aangerekend.
De betaling van het bedrag gebeurt in contanten en bij het brengen van het gastdier. Een voorschot is niet vereist.
De dagen van brengen en afhalen gelden als volledige dagen en worden ook zo aangerekend.
Voor meerdere honden in dezelfde kennel gelden speciale tarieven, namelijk 2 euro korting per dag vanaf de 2de hond.
Ook voor langere periodes ( vanaf 30 dagen ) kan u genieten van een ander tarief.

Vraag vrijblijvend meer informatie.

OPENINGSUREN ...

Het brengen en afhalen van uw hond dient te gebeuren tijdens de openingsuren.
Enkel tijdens deze uren kan u bij ons terecht.
Maandag: van 11u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00
Dinsdag: van 11u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00
Woensdag: van 10u00 tot 12u00
Donderdag: van 11u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00
Vrijdag: van 11u00 tot 16u00
Zaterdag: van 10u00 tot 12u00
Zondag en feestdagen: Gesloten

WANBETALING ...

Bij niet betaling rekenen wij 50 euro extra administratiekosten aan, plus 15% van het bedrag exclusief BTW en 2% interest per maand.
U ontvangt aanmaningen telefonisch en/of per e-mail.
Bij wanbetaling wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan ons incassobureau en aan de rechtbank, alle gemaakte kosten worden door de wanbetaler gedragen.

ANNULERING ...

Bij het annuleren van de overeenkomst gelden de volgende regels:
Bij het annuleren tot 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de betaling.
Bij het annuleren vanaf 1 maand voor en tot 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 50% van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.
Bij het annuleren binnen de 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient de volledig overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

INENTINGEN ...

De hond dient volledig ingeënt te zijn, daarom kunnen wij uw hond enkel opvangen mits voorlegging van een geldig europees paspoort of vaccinatieboekje.
Een vlooien-en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is verplicht.
De nodige inentingen zijn: parvovirus, hondenziekte, leptospirose en kennelhoest.
Honden die uit het buitenland komen, moeten tevens ingeënt zijn tegen rabiës.
De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden.
De vaccinatie moet de volledige verblijfsperiode dekken. ( 1 jaar geldig )

Honden die niet voldoende zijn ingeënt gaan in quarantaine tot de dierenarts verbonden aan het pension het dier heeft gevaccineerd.

Het pensionis niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest.
Bij een eventuele uitbraak worden de hiervoor gedane dierenartskosten en/of aankoop van medicijnen aan de klant doorgerekend.

ZIEKTE VAN HET GASTDIER ...

Bij ziekte van het gastdier of het vermoeden daarvan is de verantwoordelijke van Urok & Dreams verplicht alle maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen.
Wanneer blijkt dat kostelijke veterinaire maatregelen nodig zijn, zal al naargelang van de ernst de Urok & Dreams verantwoordelijke contact opnemen met de klant of diens contactpersoon.
Wanneer dit contact ondanks alle pogingen niet snel tot stand kan komen is de verantwoordelijke van Urok & Dreams niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.
Bij het afhalen van het gastdier door de klant is Urok & Dreams verantwoordelijke verplicht alle gegevens omtrent ziekte en/of consultatie van een dierenarts aan de klant te melden.

De kosten van de dierenarts dienen door de klant betaald te worden en niet voorgeschoten te worden door Urok & Dreams.
De klant is verplicht eventuele ziekten en/of gebreken van het gastdier te melden voor de aanvang van het verblijf.
Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden zijn voor rekening van de klant.
Als de ziekte of verwonding wordt opgemerkt door het hondenhotel zal de dierenarts hieraan verbonden worden ingeschakeld om het dier te behandelen.
Urok & Dreams zal naar gelang van de ernst de eigenaar al dan niet verwittigen.
Urok & Dreams is vrij een behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts en op kosten van de klant.
De eigenaars kunnen bij het afhalen van hun dier controleren of hun dier in goede gezondheid verkeerd en vrij is van verwondingen.
Bij twijfel wordt de dierenarts verbonden aan het hondenhotel gevraagd het dier in het hondenhotel nogmaals te controleren.
Verborgen gebreken en/of ziektes die na thuiskomst van het dier vastgesteld worden vallen onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van Urok & Dreams en/of de dierenarts verbonden aan het hondenhotel.
Het hondenhotel is vrij om te beslissen, in overleg met de dierenarts verbonden aan het hondenhotel, een dier te laten opereren of zelfs euthanaseren mocht dit nodig geacht worden, ook als de eigenaar(s) niet op de hoogte gebracht kunnen worden wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de eigenaar(s) te bereiken of enige andere reden die op dat ogenblik van toepassing is.
De kosten daaruit voortvloeiende zijn voor de eigenaar.

OVERLIJDEN VAN HET GASTDIER ...

Bij het overlijden van het gastdier gedurende het verblijf in Urok & Dreams moet de Urok & Dreams verantwoordelijke dit zo snel mogelijk aan de klant melden, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het stoffelijk overschot van het gastdier.
Indien de pensioneigenaar geen sectie ( autopsie ) wenst te laten verrichten kan de klant dit laten doen door de eigen dierenarts.
Ook kan de klant een contra-expertise van de doodsoorzaak laten doen door de eigen dierenarts.
In beide gevallen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor de klant.
Op verzoek van de klant kan Urok & Dreams het stoffelijk overschot op kosten van de klant laten begraven of cremeren.

NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST ...

Indien de klant zich zonder te verwittigen niet op de afgesproken aanvangsdatum met het gastdier bij Urok & Dreams meldt, is de zaakvoerder niet verplicht de gereserveerde tijd voor de klant beschikbaar te houden.
De prijs van de gereserveerde tijd wordt 100% in rekening gebracht.
Indien hier overmacht door ziekte of overlijden van het dier in het spel is, geldt dit niet.
Indien de klant zonder bericht het gastdier niet na beëindiging van de overeenkomst ophaalt, zal de zaakvoerder de klant aanmanen per aangetekende brief.
Wordt hier geen gehoor aan gegeven binnen 2 weken is de zaakvoerder gerechtigd het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen of ter adoptie aan te bieden.
Dieren die niet afgehaald worden op datum en uur van de afspraak worden gedurende veertien dagen in het pension gehouden tegen het dubbele van het overeengekomen tarief.
Na verloop van deze termijn zal het dier overgebracht worden naar een dierenasiel naar vrije keuze van Urok & Dreams.

AANSPRAKELIJKHEID ...

Urok & Dreams is niet aansprakelijk voor schade die de gastdieren onderling berokkenen.
De eigenaar van het gastdier is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van het gastdier.
Urok & Dreams is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere dieren aan persoonlijke bezittingen die de klant in het pension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

KLACHTEN ...

Klachten over het uitvoeren van de voorwaarden van Urok & Dreams moeten volledig en duidelijk omschreven, liefst schriftelijk, tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst, bij de zaakvoerder worden ingediend.
Het pension zal in alle integriteit zijn uiterste best doen het in bewaring gestelde dier zo goed mogelijk te verzorgen.
De klant moet er echter op de hoogte van zijn dat dieren altijd en in alle omstandigheden kwetsbaar zijn en blijven.
Met de ondertekening van dit reglement geeft de klant aan dat de werking en de accommodatie van het pension voldoen aan de wensen en eisen van de klant en geeft hij aan het dier uit vrije wil en in vertrouwen bij Urok & Dreams onder tebrengen.
BELANGRIJK ... BEKIJK HIER ONZE NIEUWE TARIEVEN VOOR 2023

KLIK HIER